• แผ่นพับ  • ดื่มสุราอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

   ดื่มสุราอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 1418
   เป็นแผ่นพับที่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระดับน้อยถึงปานกลาง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา หรือผู้ที่กำลังมีความประสงค์จะลด ละ เลิกการดื่มสุราที่กำลังมองหาแนวทางเบื้องต้นไว้สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันช่วยตนเอง ซึ่งมีหลายๆ หัวข้อที่น่าสนใจและปฏิบัติตัวเองได้อย่างง่ายๆ อาทิ ปัญหาจากการดื่มแบบไม่ระวัง จะดื่มให้น้อยลงได้อย่างไร การวางเป้าหมายการลดเลิกสุรา หากคุณต้องดื่มโดยยังเลิกหรือหยุดไม่ได้ มีเทคนิคอย่างไร การประเมินตนเองอย่างง่ายๆ ว่าคุณดื่มอย่างมีปัญหาแล้วหรือยัง

   ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


  • การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

   การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 2166
   เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่เล็ก หรือองค์กรของภาครัฐและเอกชน ซึ่งนำเสนอถึงบทบาทของสถานประกอบการในการดูแลแก้ไขปัญหาการดื่มของพนักงาน อาทิ การมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการดื่มสุรา การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน การประเมินสมรรถะการทำงาน การมีระบบให้คำปรึกษาที่เน้นประเด็นการดื่มสุราและผลกระทบต่อเนื่องจากการดื่ม การส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการติดตามผล ภายใต้แนวคิด "ความสำเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากนโยบายปลอดสุรา ความสำเร็จของชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาพดี ไม่มีปัญหาการดื่มสุรา"

   ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


  • Thai Drinking Survey Guide

   Thai Drinking Survey Guide

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 1807
   เป็นแผ่นพับที่อธิบายวิธีคำนวณ 1 ดื่มมาตรฐานเทียบกับแอลกอฮอล์ในประเภทต่างๆ ได้แก่ เบียร์ ไวน์ สุรา เหล้าปั่น เหล้าถัง หรือแม้แต่สุราพื้นเมือง ได้แก่ น้ำขาว อุ กระแช่ สาโส สุราแช่ โดยแสดงภาพตามขวดบรรจุ หรือภาชนะบรรจุต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่บุคลากรสุขภาพสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา และเหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แผ่นพับฉบับนี้ควรสะท้อนข้อมูลกลับเพื่อให้ผู้ดื่มตระหนักถึงการดื่มของตน ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนะนำให้หยุดดื่ม

   อย่างไรก็ตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพในผู้ดื่ม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงต่างกัน ได้แก่ ความสามารถในการเผาผลาญแอลกอฮอล์ น้ำหนักตัว เพศหญิง-ชาย อายุ ยาที่รับประทานร่วม ความหิว ความอ่อนเพลีย ความเครียด

   สงวนลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   สนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


  • วัยรุ่นรู้ทันเหล้า

   วัยรุ่นรู้ทันเหล้า

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 1270

   เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่จะใช้ข้อมูลเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตน เองได้เผชิญกับปัญหาในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสุราได้อย่างเท่าทัน ได้แก่ ดื่มเหล้าแล้วเป็นอย่างไร หากดื่มบ่อยๆ นานๆ เข้าจะเป็นอย่างไร ทำไมวัยรุ่นจึงดื่มเหล้า หากดื่มแต่ไม่อยากเสี่ยงอันตราย..ทำอย่างไร หากไม่อยากดื่มเหล้า..จะทำอย่างไร ป้องกันอย่างไรไม่ให้ถูกมอม วางยา หรือถูกล่อลวง รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองติดเหล้า และถ้าติดเหล้าแล้วต้องทำอย่างไร และปัญหาคาใจวัยรุ่นว่า "ถ้าพ่อแม่ติดเหล้า/เมาเหล้า ต้องทำอย่างไร"

   ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


  • คุยกับลูกเรื่องเหล้า

   คุยกับลูกเรื่องเหล้า

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 1295
   เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกวัยรุ่นมีปัญหาการดื่มสุรา หัวข้อที่ได้นำมาใช้บ่อยๆ คือ เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น  สิ่งที่ควรคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเหล้า  วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มในวัยรุ่น

   บทสรุปสุดท้ายของปัญหาที่ลูกวัยรุ่นดื่มเหล้า ขอให้พ่อแม่และผู้ปกครองจดจำไว้ให้ดีว่า "แม้จะไม่มีคำตอบตายตัวว่าจะต้องทำตามแนวทางหรือวิธีการใด โปรดจงเชื่อเถอะว่า จริงๆ แ้ล้ววัยรุ่นต้องการคำแนะนำและกำลังใจจากคุณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต รวมทั้งเรื่องการดื่มเหล้า...อย่าให้เขาหาสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนมากกว่าคุณเลย"

   ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


  • การช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น

   การช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น

   18 เมษายน 2012 / อ่าน 1557
   เป็นแผ่นพับที่สะท้อนผลกระทบต่อผู้มีปัญหาการดื่มสุราในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน การเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังอธิบายอาการและพฤติกรรมของผู้เมาสุรา ผู้ที่มีอาการขาดสุรา และผู้ที่มีอาการติดสุรา การช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน และหัวข้อยอดฮิตคือ "จะทำอย่างไร ถ้าเขา (ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา) ไม่ต้องการความช่วยเหลือ"

   ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา