ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ( MI & MET) สำหรับผู้ปฏิบัติ ปี 2559 รุ่นที่ 5 วิทยากรโดย : พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย และคณะ หน่วยงาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
สำหรับผู้มีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณา กรุณายืนยันการเข้าร่วมการอบรมที่ 
Email : supamit_pk@hotmail.com